Registrera dig på vårt nyhetsbrev och få 5% rabatt på nästa beställning! ✨

Ni frågar - vår VD Piran svarar

Hållbarhet hos KoRo

Är KoRo verkligen hållbart?

Varför använder KoRo plastförpackningar?  
Vad gör KoRo för en bättre planet? 
Varför är inte allt ekologiskt på KoRo?


Vi frågade dig vad som intresserar dig mest när det gäller hållbarhet på KoRo - och frågade sedan vår vd Piran. Här svarar han på alla de viktigaste hållbarhetsfrågorna som du har i åtanke. Låt oss börja med de viktigaste målen som vi alltid strävar efter i vårt arbete:

Vi på KoRo vill...

Reducera förpackningsavfallet

Våra stora förpackningar är en del av vår identitet. Vi gör med dem inte bara handeln och dig glad, utan sparar in ordentligt på vanligt förpackningsskräp i jämförelse med normala packningar.

Smarta leveranskedjor

 Vi tänkar såhär: produkter åker ofta på för långa omvägar från sitt ursprung hem till dig. Därför hoppar vi över många steg i leveranskedjan (Supply chains).


Rädda livsmedel

Matsvinn från livsmedel är en sann miljösynd. Vi på KoRo vil göra något emot detta elände och räddar däför felfria livsmedel från att hamna i avfallet. Och du kan njuta av låga priser av bästa kvalité!

Era frågor som gäller leverantörer/producenter

Piran: Vi vet att ni är mycket intresserade av våra produkters ursprung och att det helst ska stå på produkterna. Att så ännu inte är fallet beror på en omfattande intern process. Våra produkters ursprungsländer varierar regelbundet, beroende på var våra leverantörer köper produkterna. Att ändra en etikett är inte så lätt och inte så flexibelt med vår nuvarande programvara. Vi arbetar dock redan nu på att i framtiden få produkternas ursprung tryckt på etiketterna. För detta ändamål vill vi i början av 2022 övergå till en ny programvara som gör det möjligt att ändra denna information på ett flexibelt sätt. Du kan redan nu se all information om produkternas ursprung och ekologiska certifiering på vår webbplats.

Piran: Det finns olika leverantörer med olika certifieringar, men vi är själva IFS (International Featured Standard) certifierade. Vi arbetar främst med leverantörer som uppfyller GFSI-standarden (Global Food Safety Initiative), eftersom den motsvarar IFS. I undantagsfall arbetar vi dock även med partners som inte omfattas av GFSI-standarden. På grund av vår certifiering är vi i sådana fall skyldiga att oberoende inspektera de icke-certifierade jordbrukarna. För detta ändamål måste leverantörerna lämna in ett HACCP-koncept (hazard analysis and critical control points), och vi genomför även en riskanalys. I HACCP-konceptet anger leverantörerna sin riskbedömning och vad de gör för att minska riskerna. En risk kan till exempel vara att glas splittras när produkter fylls i glasbehållare. En riskanalys från vår sida kan till exempel omfatta inspektioner eller laboratorietester direkt på gårdarna. Bara i år har vi utfört 17 laboratorieanalyser.

Piran: I allmänhet ber vi alla potentiella leverantörer att ange om de och deras underleverantörer uppfyller ILO:s (Internationella arbetsorganisationen) miniminormer och grundläggande arbetsnormer. När vi gör detta förlitar vi oss främst på förtroende och ärlighet. Vi kan inte garantera att den information som leverantören ger oss är 100 procent korrekt. GFSI:s certifieringsföretag ansvarar för att kontrollera att certifieringsriktlinjerna följs. Det finns vissa produkter som vi måste köpa från importörer, eftersom vi inte kan köpa tillräckliga mängder direkt från producenterna. I dessa fall har importörerna alla nödvändiga certifieringar, men vi har inte 100 % insyn i deras leveranskedjor. För att förhindra detta i framtiden strävar vi efter ännu mer direkta leveranskanaler och vill som företag gå ännu längre in i varornas ursprung för att få mer information om odlingsförhållandena på plats. Ett exempel är den ogenomskinliga leveranskedjan för cashewnötter. Marknaden domineras av ett fåtal stora cashewnötsföretag (bearbetningsföretag) från Vietnam som köper och krossar de råa cashewnötterna mycket billigt från Afrika. Exportörerna är mycket hemlighetsfulla när det gäller den exakta processen för hur den råa cashewnöten knäcks. Vi har under en tid tittat på alternativa leveranskedjor och arbetar på att köpa ekologiska cashewnötter från projekt i Afrika. Detta kräver mycket kunskap och tålamod. Dessa cashewnötter kommer dock att vara mycket dyrare på grund av deras ekologiska kvalitet och genom att de går förbi stora bearbetningsföretag. I framtiden vill vi erbjuda båda alternativen i vår butik (ekologiska direkt importerade från Afrika och icke-ekologiska importerade från Vietnam), eftersom vi tycker att alla ska ha tillgång till högkvalitativ mat. Det finns trots allt ingen skillnad i produkternas kvalitet.
Piran: Vi vill erbjuda er ett brett utbud av produkter och importerar därför även in varor med längre transportvägar. Vårt produktsortiment beror också i stor utsträckning på er efterfrågan - vi vill ju erbjuda er det ni vill ha. Ert köpbeteende har därför ett betydande inflytande på vårt produktsortiment. Vi försöker ändå erbjuda dig alternativ med kortare transportsträckor. Huruvida detta är möjligt beror på produkten och dess leverantör. För oss kommer kvalitet och god smak i första hand. För att kunna garantera detta måste vi ibland tillgripa import från avlägsna länder. Det finns också produkter som helt enkelt inte kan odlas i EU, till exempel mango eller kokosnötter. Men som ni vet förlitar vi oss på korta leveranskedjor som förenklar handeln och därmed också sparar på transportvägar och kostnader. Vi köper till exempel våra produkter direkt från leveransföretaget och låter produkterna packas där, så att produkten kommer direkt till vårt lager.

Era frågor som gäller förpackningar

Piran: Vår prioritet är att produkterna ska komma fram på ett säkert sätt hem till dig. Förpackningen måste skydda livsmedlen väl, vilket på fackspråk kallas "optimal barriärförmåga". Om så inte är fallet kommer produkten att försämras snabbare och i värsta fall måste du kasta den. En studie Studie från 2020 visar att förpackningar ofta bidrar till att minska matsvinnet genom sin skyddande funktion. Om så är fallet är "miljövinsten" från det undvikna avfallet vanligen 5-10 gånger högre än "miljökostnaden" för förpackningen1. Vårt mål är därför att optimera våra förpackningar för maximal livsmedelssäkerhet och förlängning av den minsta hållbarhetstiden. I många fall är det bara plastförpackningar som uppfyller detta krav. Nötter är till exempel mycket feta och skulle på kort tid smörja igenom och skada pappersförpackningar. Även om plast har ett dåligt rykte behöver den inte nödvändigtvis vara det minst hållbara förpackningsalternativet. Plasten blir faktiskt en fara först när den hamnar i miljön. 90 % av våra produkter konsumeras i hemmet och hamnar därför i hushållsavfallet, vilket innebär att de kan återvinnas efteråt. I det här fallet skulle det vara mycket svårare att återvinna förpackningar som består av en kombination av papper och aluminium eftersom det är ett kompositmaterial. Som du kan se är detta en mycket komplex fråga där vi måste ta en noggrann titt på alla omständigheter för att hitta den optimala lösningen. I vilket fall som helst kan du vara säker på att vi använder så lite förpackningsmaterial som möjligt, om än bara av kostnadsskäl. Om du vill veta mer om förpackningar kan du lyssna på vår KoRo-podcast. Där diskuterar vi alla myter och fakta om förpackningar på KoRo, dock är den på tyska.
Piran: Våra förpackningar är varken återvunna eller komposterbara. Som livsmedelsföretag är vi, som du säkert kan föreställa dig, underkastade strikta riktlinjer när det gäller förpackningarnas hygien och säkerhet. Det är inte lätt att använda återvunnet plastavfall för förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel. Men vi är också medvetna om att vi måste se närmare på ämnet plaståtervinning. Vi vill se efter detta tillsammans i framtiden.
Piran: För att våra förpackningar ska uppfylla de höga kraven på livsmedelssäkerhet så måste vi arbeta med stabila material. Både elasticitet för platsbesparande transport och styvhet för produktskydd är viktiga komponenter för att garantera att våra förpackningar håller länge. För att uppnå detta använder vi en plastkombination av PE och PET, särskilt i våra standardpåsar. Som en allmän regel är det bara monoplast som kan återvinnas till 100 %. Kompositplast kan endast "downcyclas" på grund av sina egenskaper - detta innebär att återvinningen inte motsvarar den ursprungliga kvaliteten och att en devalvering äger rum (till exempel tillverkas golv på lekplatser eller idrottshallar av vår kompositplast). I vårt podcastavsnitt om förpackningar får du mer spännande bakgrundsinformation om hållbar användning av plastförpackningar. Dock på tyska.
Piran: Det är inte lätt - om inte omöjligt - att svara på denna fråga. Eftersom begreppet hållbarhet inte är enhetligt definierat. Vilka krav måste hållbara förpackningar uppfylla? En viktig regel när det gäller hållbara förpackningar är att kompositmaterial (t.ex. kompositmaterial av papper och aluminium eller papper och plast som Tetrapacks) är mycket svåra att återvinna eftersom materialen är sammanfogade. Förpackningar av monomaterial är alltid lättare att återvinna. När man bedömer en förpacknings hållbarhet är den produkt som förpackningen innehåller och förpackningens livslängd efter transporten de mest relevanta faktorerna. Det är uppenbart att varje förpackning har sitt eget optimum. Även om papper är lätt att återvinna är det vanligtvis inte tillräckligt tätt eller stabilt för alla livsmedel. Förpackningar som plast är däremot mycket lätta och sparar transportkostnader. Glas orsakar betydligt högre transportkostnader än plast eller papper, men har en mycket längre livstid och kan användas under lång tid (vi talar om glas som återvinns upp till 30 gånger). Tillverkningen av konservburkar kräver mycket energi, men aluminium är mer återvinningsbart. Det finns alltså inget slutgiltigt och övergripande svar på frågan om den mest hållbara förpackningen. Det är mycket viktigare att ställa de möjliga förpackningarna för varje produkt bredvid varandra och fatta individuella beslut med hänsyn till alla relevanta faktorer (inklusive kvalitetsbevarande, livsmedelssäkerhet, kostnader och hållbarhet).
Piran: Att leva hållbart innebär inte nödvändigtvis att leva plastfritt. Plast är ett stabilt och lätt material som lämpar sig väl för att transportera livsmedel från A till B utan kvalitetsförlust - så länge sannolikheten är låg för att den ska hamna i miljön . För oss står livsmedelssäkerheten för våra produkter klart i förgrunden. Vi kan inte packa våra nötter och torkade frukter i enbart papper, eftersom de är mycket feta och förpackningen lätt kan skadas. Skadade förpackningar gör det möjligt för patogena bakterier att komma in i livsmedlet, och då förstörs dina produkter snabbare och du kommer behöva slänga mer mat. Plastförpackningar som hamnar i det vanliga avfallssystemet, och som kan återvinnas, kan därför också vara ett effektivt verktyg mot matsvinn. Vi vill att våra produkter ska komma fram till ditt hem på ett säkert, färskt och fräscht sätt. Så länge vi bara kan garantera detta i plastförpackningar kan vi inte klara oss utan plast.
Piran: Vi vet att du tar en viss risk när du köper produkter från oss i storförpackningar som du inte vet om du kommer att gilla. Därför erbjuder vi dig också ett urval av våra produkter i små format. Vi är inte dogmatiska när det gäller våra förpackningsstorlekar och vill ge dig tillgång till våra produkter även om du inte vill köpa storförpackningar. Våra individuellt förpackade snacks är utformade för människor på språng. Du kan enkelt ta med dig dem och njuta av dem var du än är. Vi tar till oss av den feedback vi fått från vårt samhälle om våra individuellt förpackade Energy Balls och den "tvivelaktiga" extra skålen. Därför har vi redan försökt att producera våra Energy Balls utan skål, men vi har fått många klagomål om krossade Energy Balls, olja som läckt mm. Vi arbetar redan på en bättre lösning som gör att vi kan förpacka Energy Balls med mindre avfall. Skålarna är förresten redan tillverkade av biologiskt nedbrytbar (komposterbar) bagass: det som blir över när sockerröret pressas.

Era frågor gällande våra produkter

Piran: Nej, vi samarbetar med omkring 200 leverantörer från Tyskland, Europa och utanför europa. Varifrån produkterna kommer finnas att hitta under produktinformation här på hemsidan.

Piran: Tillverkningsländerna varierar beroende på produkten. Vi köper produkter från hela världen och i slutändan köper vi där vi finner den bästa kvaliteten. De exakta specifikationerna om ursprung och produktion finns på respektive produkts sida på vår webbplats.

Piran: Nej. Även om en stor del av våra produkter redan är ekologiskt odlade eller certifierade ekologiska, är en del av vår sortiment inte det. Du kan ta reda på vilka produkter som är ekologiskt certifierade på vår webbplats genom att skriva "ekologiskt" i sökfältet eller genom att klicka på en av flikarna, t.ex. "frukost", och sedan filtrera efter "ekologiskt" i egenskaperna. Då visas alla ekologiska produkter i denna kategori.

Piran: Huvudskälet till detta är helt enkelt smaken: Vi testade både konventionella och ekologiska nötter för det nötsmör som vi erbjuder i konventionell kvalitet. Vi var mer övertygade av smaken på de konventionella produkterna. När det gäller mandel har till exempel konventionell mandel en mycket mildare smak eftersom odlingsområdet ligger utanför Europa. I de europeiska odlingsområdena (Italien, Portugal, Spanien) är andelen bittermandel högre, vilket ger den bittra smaken på grund av spåren av balsamsyra som de innehåller. Ett annat skäl till att vi inte erbjuder våra nötsmör i ekologisk kvalitet är den stora prisskillnaden. Så länge vi är konkurrenskraftiga med produkter av ekologisk kvalitet erbjuder vi dem. Det varierar från produkt till produkt. Vi är inte ett företag som bara erbjuder ekologiska produkter och vi vill erbjuda högkvalitativ mat för alla budgetar - det är därför vi väljer det konventionella och därmed billigare alternativet för vissa produkter.

För tillfället köpar vi  65% av våra produkter direkt från producenter. För de andra 35% arbetar vi med importörer och grossister.


Piran: Ju mindre inköpsvolymerna är, desto mer måste vi vända oss till grossister eller importörer, eftersom vi ännu inte är tillräckligt stora som företag för att alltid köpa direkt från ursprunget eller från producenterna. Importörerna samlar t.ex. kvantiteterna och möjliggör på så sätt effektiv transport från ursprungslandet, vilket i slutändan sparar utsläpp för logistiken. När vi köper produkter från grossister slipper vi trycka och utforma förpackningar, vilket också sparar kostnader, transportsträckor och förpackningsavfall. Vi köper dock redan en del av våra produkter direkt, till exempel mango från privata jordbrukare i Burkina Faso. Andelen produkter som vi köper direkt från producenter eller tillverkare ökar varje år i takt med vår storlek och den volym vi köper in, och därmed ökar också vår insyn i leverantörskedjorna. Vårt uttalade mål är att vertikalisera alla produkter till ursprunget och på så sätt skapa största möjliga öppenhet.

Piran: Vi vet att många potentiella kunder har en mycket hög tröskel för att beställa stora paket på nätet utan att kunna testa produkterna i förväg. Därför ville vi skapa en möjlighet att lära känna KoRo offline (ofta i mindre format) i detaljhandeln. Mindre förpackningar och snacks samt våra egna skapelser som dadel-hasselnötskrämen lämpar sig mycket väl för detta. På så sätt kan våra kunder först prova vad KoRo handlar om i ett litet format innan de beställer stora förpackningar på nätet. Och det kan ibland vara det mer hållbara alternativet. Innan en enda dadel-hasselnötskräm når ditt hem levererar vi burkarna i stora brickor till det ställe där du ändå handlar. Färre leveransvägar innebär färre klimatskadliga koldioxidutsläpp.

Piran: Vi vill inte tala om för någon vad de ska köpa eller hur de ska äta. Vårt sortiment innehåller därför ett brett utbud av veganska - men även icke-veganska - produkter. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativa produkter till rimliga priser.

Piran: I 2021 sparade vi 30-50 ton plast genom att använda bulkförpackningar och hoppa över handelsleden jämfört med detaljhandeln. För 2022 planerar vi att spara över 100 ton plast. Genom att förkorta transportvägarna och hoppa över handelsleden för majoriteten av våra produkter genererar vi lägre koldioxidutsläpp. Fyllnadsmaterialet i våra förpackningar är tillverkat av återvunnet material och vi utvärderar ständigt alternativa förpackningsalternativ för våra produkter. Vi erbjuder ett nästan uteslutande vegetariskt/veganskt sortiment och kommer att utrusta de första oförpackade stationerna hos enskilda detaljhandelspartners med våra produkter från och med 2022. Vi vill dock inte marknadsföra oss själva som en hållbar detaljhandlare. Vi vill göra våra produkter tillgängliga för många konsumenter till rimliga priser och är övertygade om att försäljning av många produkter med en liten hållbar aspekt också kan ha en hållbar inverkan. För oss innebär mer hållbarhet framför allt att skapa radikal öppenhet i vårt agerande och att öppet kommunicera interna beslut. Men vi har också alltid öppna öron för kritik, idéer eller kommentarer och vill i år tillsammans med alla medarbetare utarbeta en ny vision för KoRo.

Era frågor gällande våra produkter