🗓 2022-05-18 👤 Daniel Kundt

Varför KoRo nu justerar priserna

Här kan du läsa om varför vi justerar priserna och hur det passar in i den nuvarande marknadssituationen, där mycket faktiskt bara blir dyrare.

Varför KoRo nu justerar priserna

Prisjusteringar för rättvisa priser

Prisjusteringar tillhör den vanliga operativa verksamheten hos KoRo. Detta till skillnad från många detaljhandlare som ofta vill behålla priserna så länge som möjligt, håller vi på KoRo gärna en högre flexibilitet. Detta betyder att vi med regelbundna mellanrum ser över våra priser och justerar dem till de aktuella marknadsvillkoren. Målet är att vi alltid ska erbjuda det bästa möjliga pris-prestanda-förhållandet för våra kunder. Blir till exempel vissa råvaror billigare kan vi fördela denna fördel direkt till våra kunder. Möjliga prishöjningar måste vi i framtiden inte ta hänsyn till utan har så friheten att höja priserna först när det verkligen måste ske.

Med hjälp av vårt prisdiagram på produktdetaljeringssidan kan du också när som helst följa de olika prisjusteringarna från förr på ett transparent sätt. Transparenta och rättvisa priser hör till de centrala företagsvärderingarna hos KoRo!

De aktuella prisanpassningarna är alltså något helt normalt, men ändå så vill vi ta med dig bakom kulisserna den här gången. 

Hur prissättningen faktiskt fungerar hos KoRo

Hur vi på KoRo sätter priserna har vi redan förr utförligt förklarat, kolla detaljerna för det här. De grundläggande smarta formerna för detta har båda matematikerna på KoRo tänkt ut. Som icke-matematiker sammanfattar jag här de viktigaste faktorerna för våra priser:

  1. Grundläget för säljpriset bildar vårt inköpspris, det vill säga våra produktionskostnader. Stiger våra kostnader för upphandlingen, stiger i regel också logiskt vårt försäljningspris.
  2. Dessutom betraktar vi alltid de jämförbara konkurrenterna och jämför oss med dem för att säkerställa att vi med varje produkt kan erbjuda det bästa pris-prestanda-förhållandet.
  3. Vid sidan av kostnaderna för upphandlingarna så påverkas naturligtvis också våra kostnader i samband med försäljningen av produkterna (t.ex. logistikkostnader - nej, leveranskostnaderna täcker tyvärr inte dessa), kostnader för Paypal, Klarna och Co., hyror och så förstås inte min lön - och den till alla mina kollegor. Därför definierar vi minimimarignalerna, som vi med produkterna måste nå för att få KoRo att kunna fortsätta.

Av dessa faktorer fastställer sig sedan våra produkter (→ Detailjer)

Varifrån kommer den aktuella prisanpassningen

I den aktuella marknadsmiljön kontrollerar vi våra faktiskt bara våra stigande upphandlingskostnader (faktor 1) och stigande konkurrenspriser (faktor 2). Detta skulle tala för att våra försäljningspriser också skulle stiga. Men varför sänker vi då isåfall de flesta priserna?

KoRo har tack vare de ständigt stigande försäljningstalen blivit större och större. Även om vi på den tyska och europeiska livsmedelsmarknaden fortfarande är en liten småsten så kan vi ändå få igenom några stordriftsfördelar. Till exempel så sjunker naturligtvis andelen fasta kostnader (t.ex. hyra, försäkring, personal kostnader) per beställning desto större vi blir och genom våra större mängder kan vi också förhandla prisvärdare kontrakt med t.ex. betalnings- och leveranstjänster, såsom normalt också blir till ännu mer prisvärt för leverantörerna.

Detta gör det möjligt att reducera minimimariginalerna (faktor 3) och att på så vis kunna ge denna fördel vidare till våra kunder.

Vi har alltså motsatta effekter: Å ena sidan stigande råvarupriser och förändrade konkurrentpriser, å andra sidan en minskad minimimarginal. Beroende på hur starka respektive effekter är för en enskild produkt ökar eller minskar produktpriset (eller förblir ibland oförändrat). I hela produktportföljen finns det en liten prissänkning, vilket vi anser vara en god nyhet för våra kunder med tanke på den allmänna ökningen av livsmedelspriserna.

Vårt uppdrag att erbjuda bästa möjliga värde för pengarna på alla produkter kommer att stå oförändrat i framtiden. Vår snäva marginalberäkning gör det nödvändigt att se över priserna regelbundet, särskilt i den nuvarande svåra marknadsmiljön. Förändringar i upphandlingskostnaderna kommer därför också i framtiden att kunna inprisas med kort varsel, liksom besparingar i vår kostnadsapparat. Detta beror naturligtvis också på KoRos fortsatta utveckling och tillväxt. Därför är det för närvarande svårt för oss att förutse när nästa stora prisjustering kommer att ske och hur den kommer att bli i sin helhet.

Särskilda egenskaper utanför Tyskland: justering av mervärdesskatt

Utanför Tyskland kan det också att förekomma prisjusteringar på grund av mervärdesskatt/försäljningsskatt.

Vad har momsen i ditt land att göra med våra prisjusteringar?

Just nu beräknar vi alltid priserna utifrån de tyska momssatserna. Konkret innebär detta att våra produkter är något billigare i vissa länder, men i andra länder är de också något dyrare än det nationella genomsnittet. Vi vill justera detta och från och med nu kommer vi att beräkna enligt de landsspecifika försäljningsskatterna. Naturligtvis har vi alltid betalat skatterna korrekt i alla länder, men priserna för slutkunderna har hittills inte beräknats på grundval av de lokala skatterna. Orsakerna till detta är ganska enkla: Först och främst vill vi tillgodose den stora efterfrågan på våra produkter innan vi justerar priserna. Det betyder att vi helt enkelt har tagit priserna från den tyska butiken och konverterat dem till respektive valuta.

Tack vare vår kontinuerliga utökning av teamet har vi nu tillräcklig kapacitet för att justera vår beräkning, som nu även omfattar konkurrenskraftiga priser för varje enskilt land - eftersom vi från och med nu även kan ta hänsyn till konkurrenternas priser.

Framför allt att priserna fördelas mer rättvist, eftersom våra produkter i vissa länder var betydligt dyrare än det nationella genomsnittet och därmed inte tillgängliga för alla kunder - även om detta är en av våra främsta prioriteringar. Från och med nu kommer priserna att stiga något i länder med höga momssatser, t.ex. Danmark och Sverige. I länder som Frankrike och Italien kommer priserna i genomsnitt inte att ändras; här kommer priserna endast att skilja sig produktspecifikt, eftersom momsen kan vara mycket olika för olika produkter. Till exempel beskattas drycker till reducerad skattesats i vissa länder och till full skattesats i andra.

Vad innebär det konkret för dig som handlar i Sverige?

I Sverige har vi högre skattesatser än i Tyskland och måste justera priserna uppåt i enlighet med detta. I Tyskland har vi skattesatser på 7 % och 19 %, medans de i Sverige ligger runt 25% och 12%. Totalt sett har vi en prisjustering för Sverige med ett genomsnitt på +5,90%.

Du kan följa prisutvecklingen för varje produkt under fliken "Statistik". Observera dock att vi av tekniska skäl för närvarande endast kan visa prisutvecklingen i den tyska butiken i den valda butikens nationella valuta. Vi jobbar med att kunna visa prisutvecklingen för varje enskilt land i framtiden.

Utanför Tyskland innefattar prisjustering således en "marknadsdriven" prisjustering samt justering av den korrekta mervärdesskatten, vilket kan leda till olika resultat beroende på produkt.

Vi hoppas att vi gett dig en överskådlig inblick över hur vi tänker kring våra priser och de kommande förändringarna. Om du har ytterligare frågor kan du naturligtvis kontakta oss via vårt kontaktformulär.