🔥Tänk på att våra chokladprodukter lätt smälter vid temperaturer över 25°C🔥
🗓 2022-07-06 👤 Piran Asci 👌 Enkel

Prisändring hos KoRo - vad ligger bakom?

Vi ändrar våra priser! Vi ska nu förklara i detalj vad som ligger bakom detta och vad det betyder för dig.

Prisändring hos KoRo - vad ligger bakom?

För att kunna erbjuda dig det bästa priset, men samtidigt arbeta rättvist och marknadsmässigt, justerar vi ständigt våra priser. Öppen priskommunikation och absolut öppenhet är våra principer. Därför hittar du vår prisgraf på varje artikelsida, som visar prisutvecklingen för en produkt. Den här gången har vi justerat priserna på nästan alla våra produkter och vi vill förklara exakt hur förändringarna kom till stånd och varför vi var tvungna att höja priserna på vissa produkter medan andra sänktes.foto-1

Priserna på dessa produkter har sänkts.

Särskilt produkter som våra ananasringar utan tillsatt socker, som har mycket likartade kvaliteter från olika tillverkare, sänks i pris i och med denna beräkning, eftersom vi vill hålla jämna steg med konkurrenterna när det gäller priset. Detta är möjligt eftersom vi avstår från en del av vår marginal och eftersom vi köper till ett bra pris.

Bra inköpspriser är i sin tur endast möjliga om vi köper stora kvantiteter från leverantören. Därför är det både ur vår och kundens synvinkel fördelaktigt om vi säljer mer.

Bildschirmfoto-2020-02-14-um-14-47-38

Priserna har höjts för dessa produkter

Innovativa produkter som vår ekologiska dadelhasselnötskräm kan däremot knappast jämföras med andra produkter. I sådana fall fastställer vi en annan minimimarginal eftersom det är dyrare för oss att utveckla produkter av högre kvalitet och mer innovativa produkter och eftersom det bara finns ett fåtal leverantörer som kan tillverka produkten på detta sätt. Ofta är vi beroende av leverantören och har lite spelrum när det gäller priset. När det gäller hasselnötskrämen med dadel ökar priset med 20 %.

Det här är vad prisändringen innebär för dig

Först och främst de goda nyheterna: I hela sortimentet har vi sänkt priserna med i genomsnitt 4,19 %.

Hur har denna siffra beräknats? Att bara beräkna medelvärdet av den procentuella förändringen skulle inte ge någon meningsfull siffra, eftersom en hasselnötskräm som säljs hundra gånger om borde ha större inverkan än till exempel riscokakor, som vi säljer betydligt färre av per månad. Vi har därför beräknat hur mycket omsättning varje produkt har haft under den senaste månaden, fastställt viktningen i enlighet med detta och beräknat den procentuella prisförändringen för att få fram det mest exakta och transparenta värdet för dig.
Bildschirmfoto-2020-02-13-um-16-34-26

Detta beräknas för varje produkt och summan av dessa resulterar i den genomsnittliga procentuella prisförändringen, viktad i förhållande till omsättningen.
bild5

Men vi vill gärna bli ännu billigare för dig i framtiden. Varför då detta tillkännagivande? Vill vi bara tala om för dig att du ska köpa mer från oss så att vi kan få bättre priser för dig på grund av den högre efterfrågan? I princip: Ja! Hjälp oss att växa, rekommendera KoRo till dina vänner (t.ex. i delade lägenheter), familjer, bekanta eller den trevliga kollegan som älskar att baka men inte vill äta socker längre och få billigare priser på dina favoritprodukter i framtiden!

Teknisk bakgrund - hur KoRo-priserna beräknas

Beräkningen av våra priser baseras på två värden: vår nedre gräns, som beror på vår minimimarginal, och konkurrentens försäljningspris.

Vi kan fritt välja minimimarginalen, men för att skydda vår leverantörsinformation och mot konkurrens får vi inte avslöja den. Om vår minimimarginal till exempel är 20 % och vi köper en produkt för 10 euro netto, är vår nedre gräns 12,50 euro netto. Vi kan alltså inte sälja under detta värde.
Bildschirmfoto-2020-02-13-um-16-34-15

För konkurrentanalysen tittar vi på olika jämförbara produkter som kvalitativt sett är lika eller liknar våra produkter. När vi har identifierat den billigaste konkurrenten är vårt mål att vara minst 10 % billigare. I det långa loppet vill vi dock få ett större avstånd till konkurrenterna.
foto2

Nu måste vi avgöra om vi ska anpassa vårt pris utifrån den nedre gränsen eller utifrån konkurrensen. Det kan alltså finnas två fall:

  1. Värdet hos den billigaste konkurrenten är lägre än vår nedre gräns. I det här fallet kan vi inte uppnå vårt mål att sälja billigare än konkurrenterna och sälja till lägsta möjliga pris: vår nedre gräns.
  2. Vår nedre gräns är lägre än den billigaste konkurrentens. I det här fallet kan vi vara billigare än konkurrenterna och ändå ha en god marginal, så vi säljer till den billigaste konkurrentens pris minus vår rabatt.

Det valda beloppet avrundas uppåt eller nedåt till hela euro och detta är vårt nya försäljningspris.
foto3

Vill du veta mer om vår pristransparens?

Allt om vår pristransparens, CoRo ochhållbarhet.

Ähnliche Artikel